Composition & maintenance 100 Poly 60 Acetato 40 Viscose

  • Composition: 100% polyester, 60% acetato, 40% viscose
  • Maintenance advice: washing at 30 °